Kontakt - REIKI-MASÁŽE

hcernecka@gmail.com
Prejsť na obsah
kontakt

R E I K I - M A S Á Ž E

Na Troskách Banská Bystrica

0919 287 658
hcernecka@gmail.com
www.reiki-masaze.sk
Na masáž sa treba vopred objednať!
P O N D E L O K
10:00
-
19:00
U T O R O K
10:00
-
19:00
S T R E D A
10:00
-
19:00
Š T V R T O K
10:00
-
19:00
P I A T O K
10:00
-
19:00
S O B O T A
zatvorené
N E D E Ľ A
zatvorené
Návrat na obsah